کاروان مسافرتی موعود همزمان با فرا رسبدن اجل معلق برای عزیمت به یک سفرخارق العاده ازکلیه داوطلبان بدون ثبت نام دعوت به عمل می آورد.
زمان حرکت : خدا می داند
سن افراد: مطرح نیست
توشه راه : ایمان به خدا
مبدا: دنیای فانی
مقصد: دیارباقی
مدت سفر: بسیار طولانی
وسایل مورد نیاز: دو متر پارچه سفید
توجه:
از آوردن تمام ثروت ، خانه وماشین به داخل محوطه جدا خودداری فرمایید.
قبل از حرکت خمس ، زکات وکلیه حق وحقوق خود را با خداوند متعال وپیامبر وائمه وسایر مردم خصوصا فقرا تسویه نمایید.
از آوردن بار اضافی از قبیل : حق الناس، غیبت، تهمت، دروغ وغیره خودداری نمایید.
از ارائه هرگونه خدمات روشنایی معذوریم درصورت لزوم تا زمانی که در دیار مبدا هستیدنماز را فراموش نکنید.
چون سفر طولانیست حتما قبل از عزیمت از کلیه دوستان وبستگان ومخصوصا کسانی که با آنان قطع رابطه نموده اید حلالیت بطلبید.
اموال به جا مانده از شما ممکن است بلای جان شما شود، قبل از رفتن تکلیف آنها را روشن نمایید.
برای سکونت هر نفریک متر جا رزرو شده است.
چنانچه از تنگی جا نگرانید پاکیزه وخوش اخلاق باشیدو حرام خواری نکنید.
قبل از حرکت به بستگان توصیه کنید از آوردن دسته گلهای سنگین و سنگ قبرهای تجملی و برگزاری مراسم پر خرج پرهیز نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتربه قرآن کریم و سنت اهلبیت مراجعه نمایید و وسیله مشاوره رایگان و مستقیم به صورت شبانه روزی بدون وقت قبلی در دسترس شماست در صورت نیاز باشماره های زیر تماس بگیرید.
سوره انبیا آیه 47
سوره نسا آیه 145
سوره تغابن آیه 5
سوره قلم آیه 44
سوره شورا آیه 20
سوره روم آیه 19
وسوره های قیامت، بلد، مرسلات و سایر آدرس های مربوطه
تذکر:
قبل از آنکه مایه عبرت دیگران شوید از گذشته دیگران پند بگیرید.
برای تمامی شما سفری آسوده آرزو مندیم
مدیر کاروان: حضرت عزراییل (ع)