میلاد نور

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک میلاد حضرت علی

اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی

عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی

منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا

لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی

منبع مهــر ومحبت ، صــاحب لطف و کرم

افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی

میلاد نور بر شما مبارک


[ پنج‌شنبه 2 اردیبهشت 1395 ] [ 08:08 ] [ گل نرگس ]