ماهی ها، حوضشان بی آب


تو اگر در تپش باغ...

خدا
را دیدی..!!

همت کن و بگو...

ماهی ها،


حوضشان بی آب است....

( سهراب سپهری)

[ شنبه 15 خرداد 1395 ] [ 15:27 ] [ گل نرگس ]