X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ماه رمضان

این رمضان برای ما مثل یک حمام است که هم پاک میکند و هم حرکت میدهد و هم خون را به جریان میاندازد. 
باید ببینیم بدن ما در این حمام با چه وسیله ای زودتر آماده میشود و فکر و قلب و عقل و روح ما هم همینطور.
کسری های هر کس هم فرق میکند و هر کس باید از دارویی استفاده کند که زودتر او را به نتیجه برساند.
اینجاست که اول باید این ماه را شناخت که چه ماهی است و چه سرشاری هایی دارد.
دوم اینکه ما چه کسری هایی داریم؟....
در نتیجه بهتر میتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

[ یکشنبه 23 خرداد 1395 ] [ 11:47 ] [ گل نرگس ]